0

ขุยมะพร้าว

ขุยมะพร้าว คือ เปลือกมะพร้าวที่ปั่นเอาใยออก หรือ ปั่นให้ใยละเอียด เป็นขุยๆละเอียดประมาณเม็ดทราย แห้งสนิท (ไม่ไช่เปลือกสับ) เป็นเศษเหลือของโรงงานทำเส้นใยมะพร้าวซึ่งได้ทุบกาบมะพร้าวเพื่อนำเส้นใยไปทำเบาะนั่ง เศษเหลือเหล่านี้เป็นผง ๆ มีคุณสมบัติเบา อุ้มน้ำได้ดี…
In coconut shell's hair
0

แกลบดำ

ขี้เถ้าแกลบดำ เป็นขี้เถ้าแกลบที่มีลักษณะสีดำ เนื้อขี้เถ้ามีการคงรูปของแกลบบางส่วน เนื้อแกลบแข็งและเปราะง่านกว่าแกลบสีเทา แต่จะแตกละเอียดหากได้รับแรงกดบีบ เป็นแกลบที่ได้จากการเผาอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิไม่เกิน 1200 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยไม่เกิดเปลวไฟขณะเผาไหม้ ประโยชน์ของขี้เถ้าแกลบดำ –…
In Black Husk
0

ปุ๋ยชีวภาพ

สาระน่ารู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ คือ จุลินทรีย์ดินเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ในดิน (soil ecosystem) และมีบทบาทที่สำคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ แล้วแปรสภาพธาตุอาหารมาจากเดิมมาเป็นสารอนินทรีย์ (mineralizaton) ที่พืชใช้ง่ายหรือละลายสารประกอบอนินทรีย์ซึ่งละลายยากให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้จุลินทรีย์หลายชนิดยังตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ด้วย จุลินทรีย์ดินจึงทำหน้าที่ขับเคลื่อนวัฏจักรธาตุอาหาร ()…
In biofertilizer
0

ปุ๋ยคอก

สาระน่ารู้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอก คืออะไร ดินนั้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วน และดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกนั้น ควรมีองค์ประกอบโดยปริมาตรดังนี้ ร้อยละ 50 เป็นของแข็ง มีอินทรียวัตถุร้อยละ 5…
In biofertilizer, manure
Call Now Button